Nevýbušné lineární servo servomotory - servo aktuátory

Nevýbušný servo aktuátory princip

Nevýbušné lineární servo servomotory - servo aktuátory

Nevýbušné servo aktuátory

Nevýbušné servo aktuátory řady GES 100 nabízí nevýbušné provedení servoaktuátoru do nebezpečného prostředí. Tyto aktuátory bez problému nahradí hydraulické řešení, uvnitř aktuátoru je efektivní servomotor s permanentními magnety a převodový šroub, vše zapouzdřené a kvalitně utěsněné. Aktuátory mají dlouhou životnost v řádu tisíce hodin, jsou schopny nést velmi těžké zátěže a přežijí bez problému ve velmi znečištěném prostředí. Splní požadavky EU normy (EU ATEX Directive 94/9/EC) na prostředí s nebezpečnými výpary. Je možné je použít ve třídě jedna skupině B,C a D a teplotních zařazeních T4 a T3A. Trvalá síla aktutoru jde až k 18kN, rychlost pohybu 950mm/s, učinnost převodu na pohyb je 90% a typ zatížení pracovního cyklu je 100%.


Nevýbušné servomotory:

Nevýbušné servo aktuátoryModel-GES100-02GES100-05GES100-12
Stoupání šroubumm/otáčku2,545,0812,7
Trvalá sílaN894344721789
Špičková rychlostmm/s169,33338,58846,58
Třecí moment (standardní šroub)Nm0,190,190,19
Třecí moment (předepnutý šroub)Nm0,390,390,39
Hranice samosvornostiN800360180
Min zdvihmm757575
Max zdvihmm450450450
Cdyn (výpočet životnosti)N245362579821795
Moment setrvačnostiKgm^23,196E-063,196E-063,196E-06
Hmotnostkg3,473,473,47

PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU : ATEX


I zahrnuje zařízení určená pro použití v podzemních částech dolů a v částech instalací na povrchu dolů, které mohou být ohroženy důlním plynem a/nebo hořlavým prachem.

kategorie M1 skupiny I
U výrobků Kategorie M1 se vyžaduje, aby zůstaly funkční z bezpečnostních důvodů v přítomnosti výbušné atmosféry a vyznačují se komplexními prostředky ochrany proti výbuchu že:
-V případě poruchy jednoho z použitých prostředků je zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti alespoň jedním dalším nezávislým prostředkem ochrany.
-Nebo v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti.

kategorie M2 skupiny I
se počítá s tím, že budou v případě vzniku výbušné atmosféry vypnuty. Přesto se však předpokládá, že výbušná atmosféra může během provozu zařízení kategorie M2 vzniknout. Proto ochranná opatření pro výrobky této kategorie zajišťují dostatečnou úroveň ochrany při normálním provozu a navíc pro případ těžkých provozních podmínek vznikajících zejména hrubým zacházením a změnami okolního prostředí. To zahrnuje i požadavek zajistit u zařízení dostatečnou úroveň bezpečnosti i v případě provozních poruch nebo v nebezpečných provozních podmínkách, které je nutno normálně vzít v úvahu.

II zahrnuje zařízení určená pro použití v ostatních místech, která mohou být ohrožena výbušnou atmosférou tvořenou směsí vzduchu s plyny či prachem
kategorie 1 skupiny II
Zóna 0 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často (celkem více než 1000 hodin ročně).
Zóna 20 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směsí velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často (celkem více než 1000 hodin ročně).

kategorie 2 skupiny II
Zóna 1 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami pravděpodobný (celkem 10 - 1000 hodin ročně).
Zóna 21 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směsí pravděpodobný (celkem 10 - 1000 hodin ročně).

kategorie 3 skupiny II
Zóna 2 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami nepravděpodobný a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období (celkem méně než 10 hodin ročně).
Zóna 22 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směsí nepravděpodobný a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období (celkem méně než 10 hodin ročně).

Typ výbušné atmosféry:
G - Výbušná atmosféra vytvořená směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami.
D - Výbušná atmosféra vytvořená prachovzdušnou směsí.

Typ ochrany
Ex ia - ochrana jiskrovou bezpečností pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-11. Vhodné pro použití v zóně 0, 1 a 2.
Ex iaD - ochrana jiskrovou bezpečností pro atmosféru typu D dle normy EN 61241-11. Vhodné pro použití v zóně 20, 21 a 22.
Ex Ib - ochrana jiskrovou bezpečností pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-11. Vhodné pro použití v zóně 1 a 2.
Ex ibD - ochrana jiskrovou bezpečností pro atmosféru typu D dle normy EN 61241-11. Vhodné pro použití v zóně 21 a 22.
Ex e - zajištěné provedení pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-7. Vhodné pro použití v zóně 1 a 2.
Ex nA - ochrana typu n pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-15. Vhodné pro použití v zóně 2.

Skupina plynů:
IIA - zařízení testovaná pro použití v atmosféře s výskytem acetonu, ethanolu, propanu, butanu, benzenu, amoniaku, toluenu a plynů stejně nebezpečných.
IIB - zařízení testovaná pro použití v atmosféře s výskytem formaldehydu, etheru, dibutyletheru, etylenu, MEK, THF, plynů stejně nebezpečných a plynů ze skupiny IIA.
IIC - zařízení testovaná pro použití v atmosféře s výskytem vodíku, acetylenu, plynů stejně nebezpečných a plynů ze skupin IIA, IIB.

atmosféra G - max povrchová teplota
Značení max. povrchové teploty pro zařízení certifikovaná do atmosféry typu G:
T6 - maximální povrchová teplota zařízení 85°C
T5 - maximální povrchová teplota zařízení 100°C
T4 - maximální povrchová teplota zařízení 135°C
T3 - maximální povrchová teplota zařízení 200°C
T2 - maximální povrchová teplota zařízení 300°C
T1 - maximální povrchová teplota zařízení 450°C

atmosféra D - max. povrchová teplota:
81°C - maximální povrchová teplota zařízení 81°C, vždy je udána konkrétní hodnota.

atmosféra D - IP krytí
IP54 - chráněno proti vniknutí prachu a ostřikování proudy vody.
IP68 - zcela prachotěsné a vodotěsné při trvalém ponoření do vody

Poptávka nevýbušného lineárního servomotoru

zaslání potávky na lineární servomotor s prostředí s nebezpečím výbuchu:

Poptávka Zaslat poptávku Poptávka


Nevýbušné servo aktuátory Nevýbušné servo aktuátory Nevýbušné servo aktuátory Nevýbušné servo aktuátory